HG 2000

21.875,00DKK

HG 2000 har en kapacitet til at dampe ca. 35-40 kg. hø, 1 til 1½ Morten Korch balle (eller tilsvarende i løst hø) eller 5 hønet. Modellen anbefales til brug til 3 eller flere heste, alt afhængig af forskellige faktorer.

Høkassen måler L1449mm x D815mm x H750 og vejer ca. 75 kg. inklusive dampgeneratoren.
HG 2000 har 2 stk. manifolde (=dampforgreningsspyd), som injicerer dampen i grovfoderet således at det trænger igennem grovfoderet – indefra og ud, ved temperaturer på mere end 80 ºC for at fjerne indåndeligt støv, dræbe mug, svamp, sporer og bakterier.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Model HG 2000

HG 2000 har en kapacitet til at dampe ca. 35-40 kg. hø, 1 til 1½ Morten Korch balle (eller tilsvarende i løst hø) eller 5 hønet. Modellen anbefales til brug til 3 eller flere heste, alt afhængig af forskellige faktorer.

Høkassen måler L1449mm x D815mm x H750 og vejer ca. 75 kg. inklusive dampgeneratoren.
HG 2000 har 2 stk. manifolde med hver 5 spyd, som injicerer dampen i grovfoderet således at det trænger igennem grovfoderet – indefra og ud, ved temperaturer på mere end 80 ºC for at fjerne indåndeligt støv, dræbe mug, svamp, sporer og bakterier.

De speciel udviklede Haygain høkasser er lavet af vejrbestandig og UV-beskyttet kompositmateriale, de har dobbelt vægge og er termisk isoleret for at kunne opnå og opretholde de påkrævede afgørende høje temperaturer af 80 °C i mindst 10 minutter. Kasserne har et isoleret låg for ekstra styrke og termisk effektivitet, samt er de designet med specielle “lommer”, der tillader kondensationen at samle sig og derefter falde jævnt tilbage på hø/ wrap. Alle armaturer og beslag er enten i messing eller rustfrit stål, så de ikke ruster.
HG2000 er til daglig brug i stalden og kan tages med til stævner. Modellen er nemlig udstyret med hjul og integreret håndtag, som gør den nem at flytte.

Dampgenerator

Model HG 2000 bruger en 2.75kW dampgenerator som er lavet af rustfrit stål/ messing og har en vandkapacitet på 8 liter. Dampgeneratoren har en rustfri yderkedel med et kuppelformet låg til sikring af optimal dampgennemstrømning og konstant ydelse samt et robust varmelegeme. Den yder en sikker termisk beskyttelse med en “tørløbs”-alarm og advarselslampe. Et håndtag på dampgenerator tillader nemt rengøring og mens placeringen af påfyldningstuden (med sikkerhedsdæksel i messing) forhindrer overfyldning. En dampcyklus tager 80 min. fra kold.

Prisen inkluderer: Høkassen, dampgenerator med tilhørende slanger, tragt og vandkande til at fylde vand i, 2 poser med kalkfjerner, brugsanvisning.

FAQ

Haygain er det eneste dampsystem, der er videnskabeligt bevist til at kunne nedbringe partikler, der kan indåndes og dræbe mugsporer, bakterier, gærsvampe og svamp. Grovfoderets ernæringsmæssige værdi og kvalitet bevares sammen med forbedret smag. Uafhængige videnskabelige undersøgelser har bevist virkningen af Haygain-dampere kontra iblødsætning i koldt vand eller dampning med en kedel og har bevist, at heste foretrækker smagen af Haygain dampet grovfoder!

Iblødsætning af hø vil fugte sporerne og få dem til at svulme op, så det er mindre sandsynligt, at de bliver indåndet. Med Haygain dampning vil kombinationen af varme og fugtighed faktisk dræbe sporerne, hvilket eliminerer de allergiske partikler, der kan indåndes. Iblødsætning reducerer partikler, der kan indåndes, men øger det samlede antal. Derfor kan det ikke anbefales som behandling til at forbedre høets hygiejniske kvalitet.

Den lille mængde kondenseret vand, som produceres med en Haygain hødamper, er ikke blot drastisk mindre i volumen end det vand, der bruges til iblødsætning. Det er heller ikke en trussel for miljøet, da det ikke indeholder bakterier, mug eller udledte næringsstoffer.

De løbende omkostninger er minimale og du vil bruge betydeligt mindre vand sammenlignet med iblødsætning. HG 2000 og HG 600 bruger blot 2,75 kW elektricitet pr. time, mens HG One bruger mindre end 1,5 kW. Elektricitetspriserne varierer mellem de forskellige forsyningsselskaber, men ligger typisk på ca. kr. 2,00 pr. kW time. For at finde ud af, hvad det vil koste dig, kan du kigge på en af dine elregninger for at finde ud af, hvor meget du betaler for 1 kW og derefter gange din kW-timepris med ca. 2,75 eller 1,5 afhængigt af modellen. Dette vil give dig elektricitetsprisen pr. dampning. Hvis du for eksempel bruger en HG One og betaler kr. 2,00 pr. kW time, vil det koste dig kr. 3,00 pr. time.

Høet vil absorbere vandet og derfor være hydreret, hvilket bringer det tilbage til dets originale fugtindhold, som er ca. +15% af den originale vægt, men høet er hverken plaskvådt eller tungt. HG 2000 eller HG 600 bruger omkring 4-5 liter vand pr. dampningsforløb. Noget af dette absorberes af høet, noget vil undslippe som damp, når du åbner låget, og noget (den kondenserede damp) vil blive omdannet til en mindre mængde overskudsvand (svarende til en almindelig tekop) som er tilbage efter hvert dampningsforløb og elimineres via drænhullet i bunden af høkassen.

Det tager mindst 60 (model HG One) eller 80 minutter (modeller HG 600 og 2000), men kan variere afhængigt af, hvor tætpakket høet er, den omkringliggende temperatur, vandtemperaturen og din spændingsforsyning. Termometeret på låget kan bruges som en vejledning. Når du anvender din Haygain for første gang, skal du tage tid på, hvor lang tid det tager at nå det grønne område på termometeret fra tidspunktet hvor dampgeneratoren tændes. Derefter kan du anvende en alarm i form af en timer eller et sluk-ur, som du indstiller til den ønskede tid.

Nej. Alle Haygain-modellerne er fremstillet af kompositmateriale med meget høje effektive termiske egenskaber. Selv om beholderens inderside kan nå temperaturer på over 100 ºC, vil den udvendige side af høkassen blot være varm ved berøring. Derfor er Haygain dampere miljøvenlige og energibesparende.

Høet er meget varmt, når det først tages ud og bør derfor håndteres varsomt, når man først åbner beholderens låg. Men det køler hurtigt ned, når det kommer ud i luften og det kan derfor anvendes med det samme. Det er bedst at fodre med det, når det er varmt og dampende, og det ser ud til, at de fleste heste foretrækker det på denne måde. Høet skal gerne anvendes inden for 24 timer.

Det hø, der kommer ud af Haygain, ser ud og føles, som om der er kommet liv i det igen! Det er varmt og dufter sødt. De fleste heste ELSKER det og finder det mere velsmagende end tørt eller iblødsat hø. Forskellige prøver har vist effektiviteten i forbindelse med smagsprøver, udført af Royal Agricultural University og Writtle College i Storbritannien. Begge konkluderede, at når hestene først havde prøvet dampet hø, så var det deres foretrukne valg. Det bruges ofte som en effektiv opmuntring til kræsne heste samt til der skal komme sig efter operation på dyrlægehospitaler.

Heste er dog individualister og vi er stødt på nogle få heste, der er skeptiske over for det dampede hø og tilsyneladende ikke kan lide det, blot fordi det er anderledes. Hvis dette er tilfældet, kan du prøve følgende trin for at opmuntre dem til at spise det:

✓ Bland det med deres normale grovfoder i et par dage
✓ Giv dem det dampede hø, når det er afkølet
✓ Sprøjt vand på toppen af høet før dampning.  Dette giver en “vådere” damp og tiltaler ofte heste, der er vant til iblødsat hø

Dampet hø er helt anderledes end iblødsat hø. Det dampede hø er fugtigt i stedet for at være vådt. Behandlingen drejer sig ikke om, hvor vådt det er – men hvor varmt det er. Du vil opdage, at høet i midten af høballen/-nettet vil være ganske tørt. Det er fordi dampen fra spyddene er varmest i midten. Idet dampen bevæger sig igennem høet og når høkassens låg, vil det nedkøle en smule, kondensere til vand og derefter dryppe tilbage oven på høet. Dette resulterer i, at den udvendige del af høet er vådere end den indvendige del.

Det er bedst at fodre med det, når det er varmt og kommer direkte fra din Haygain, men du vil erfare, at det køler og tørrer hurtigt, så snart luften rammer det. Dette har ingen effekt på den hygiejniske kvalitet eller velsmag. Vi anbefaler, at man udfordrer høet inden for 24 timer for at forhindre potentiel forurening fra det omgivende staldmiljø.

HG 2000 giver mulighed for at dampe en hel bundtet høballe. Ved at kunne fylde en hel høballe i enheden reducerer du drastisk mængden af svampesporer, der bliver frigivet i staldmiljøet før dampning, hvormed både personen, der håndterer høet og de omkringstående heste beskyttes. Det er nemt, hurtigt og effektivt at bruge en Haygain hødamper.

Ja, helt bestemt! Luftvejslidelser kan meget effektivt håndteres ved at minimere støv, der kan indåndes, mugsporer og bakterier i hestens miljø, i særdeleshed i hestens indåndingsområde. Eftersom hø indeholder en høj koncentration af disse forurenende stoffer, og da hestens næse er i høet, når den spiser, er det meget vigtigt at nedbringe denne kilde til støv og allergener ved at dampe høet.

Vi hører ofte om positive resultater inden for et par dage efter anvendelsen af Haygain, men alt afhænger af den enkelte hest, årsagen til hosten og andre miljømæssige faktorer. For eksempel: Hvis du skifter til at fodre med Haygain dampet hø, men lader hesten blive stående på støvet strøelse, så vil du sikkert se en forbedring, men hesten vil forsat være udsat for at indånde støv fra den anden kilde. Det samme gælder, hvis du ændrer din hests rutiner for fodring og håndtering, men nabohestene, der deler det samme luftrum, har tørt hø og halmstrøelse. Forbedringen vil måske ikke være helt så tydelig for din hest.

Udsættelse for partikler, der indåndes, såsom mugsporer og bakterier kan foranledige allergiske reaktioner og udvikle en overfølsomhedsreaktion hos hesten. Selv hø af bedste kvalitet kan have et højt indehold af partikler, der indåndes. Disse partikler danner usynligt “støv” (partiklernes størrelse er mindre end 5 my) og der er 50% risiko for at de bliver inhaleret dybt ind i lungerne, hvilket kan forårsage tilbagevendende luftvejsobstruktion (RAO). Minimering af “støv” i din hests omgivelser vil hjælpe med at forhindre luftvejsproblemer.

Ja, selvfølgelig! Haygain dampet hø kan bruges som foder til alle heste eller ponyer. En forfangen hest bør ideelt set fodres med en høkilde, der har et sukkerindhold (WSC) på mindre end 10%. Hvis høet har et højere sukkerindhold, så vil et standarddampningsforløb på 50 minutter nedsætte sukkerindholdet en smule, men som ved iblødsætning er denne reducering meget variabel (gennemsnitligt 18 %). Hvis du ønsker at nedsætte sukkerniveauet yderligere og på en mere ensartet måde, så anbefaler den nyeste forskning 9 timers iblødsætning efterfulgt af 50 minutters dampning (kun iblødsætning vil øge bakterievækst).

✓ Bruge støvfri strøelse
✓ Forbedre ventilationen (5 udskiftninger af luften pr. time er klassificeret som værende et ventileret område)
✓ Fjerne alt spindelvæv fra bokse og øvrige områder
✓ Være opmærksom på naboboksene og hvad der er i dette samme luftrum, som deles med din hest
✓ Sørge for, at tørt hø opbevares i en separat bygning

– Haygains patenterede, beviste metode med dampforgreningsspyd. – Haygains videnskabelige tankegang og fortsatte dybdegående videnskabelige forskning. – Haygains slidstyrke og langtidsholdbare kvalitet – hvilket resulterer i god værdi for pengene. – Haygains omkostningseffektivitet: billig at anvende og kan hjælpe med at nedbringe dyrlægeregninger. – Haygains enkle anvendelse indarbejdes let i staldens etablerede arbejdsgange. – Haygains miljøvenlige system danner meget lidt vand – uden forurening. – Haygains imødekommende og kvalificerede rådgivning, efter-salg support og kundeservice.

Wraphø kan indeholde betydelige mængder af svampen P roqueforti – så det er ikke fri for mug. Wraphø har også et højere pollenindhold end hø. Dampning med Haygain vil fjerne disse mugsporer og partikler, der kan indåndes. Derudover vil dampning af dit wraphø øge holdbarheden med 5 dage, så spild undgås.

Wraphø kan have et højt sukkerindhold, hvilket kan betyde et for højt energiforhold til visse heste/ponyer. Andre kan have svært ved at fordøje det. Syreindholdet i wraphø betyder, at det ikke anbefales til heste, der er tilbøjelige til at få eller har mavesår. Dampning af hø eliminerer partikler, der indåndes, hvilket betyder, at det er sikkert at anvende som foder til heste med luftvejslidelser, samtidig med at det er letfordøjeligt. Hø af lavere kvalitet (som kan være støvet) kan dampes og udfodres til overvægtige eller forfangne ponyer for at hjælpe med vægttab.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Yderligere information

Model

HG 2000

Mål

L1449mm x D815mm x H750

Vægt

75 kg. (dampgenerator + høkasse)

Kapacitet

Ca. 35-40 kg. hø, 1 til 1½ Morten Korch balle (eller tilsvarende i løst hø) eller 5 hønet

Materiale

Vejrbestandig og UV beskyttet;

Isolering

Dobbeltvægget og termisk isoleret

Koblinger

Messing og rustfrit stål

Dampgenerator

2.75kW og 8 l. indhold

Manifold

2 stk.

Udstyret

Hjul og håndtag

Antal heste

3 eller flere heste*

Dampcyklus

80 min. fra kold

Garanti

1 år

Patent title

Apparatus for and Method of Steam Treating of Fodder (Official No 2454969 and 2477874). Produceret i Storbrittanien.

**

Prisen inkluderer: Høkassen, dampgenerator med tilhørende slanger, tragt og vandkande til at fylde vand i, en pose med kalkfjerner, brugsanvisning.

Titel

Go to Top